362, Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

EXR

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXR - 4x2 - 380PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.453.090.909vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp42,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 34,890 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,450 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXR - 4x2 - 380PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.480.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp42,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 34,890 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,450 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXR - 4x2 - 380PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.480.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp42,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 34,890 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,450 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXR - 4x2 - 380PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.480.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp42,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 34,890 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,450 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXR - 4x2 - 380PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.480.000.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp42,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 34,890 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,450 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

EXZ

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXZ - 6x4 - 380PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.698.840.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp48,000 (kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 38,850 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,385 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe đầu kéo ISUZU - EXZ 6x4 420PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.747.440.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp48,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 38,770 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,385 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXZ - 6x4 - 380PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.649.454.545vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp48,000 (kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 38,850 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,385 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE ĐẦU KÉO ISUZU - EXZ - 6x4 - 420PS

Giá bán lẻ đề xuất

1.718.181.818vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Tổng trọng tải tổ hợp48,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 38,770 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,385 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0