362, Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

QKR-F E4

Khối lượng toàn bộ4,990 (kg)

Khối lượng chuyên chở2,150 (kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)3,510 x 1,820 x 1,770 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ4,990 (kg)

Khối lượng chuyên chở2,250 (kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)3,510 x 1,820 x 1,770 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU - QKR - QLR77FE4A - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

471.272.727vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ3,490 (kg)

Chiều dài cơ sở2,765 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR-H E4

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,790 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)4,350 x 1,800 x 460 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,700 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)4,370 x 1,820 x 1,760 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,700 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) 4,370 x 1,820 x 1,760 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,750 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)4,340 x 1,740 x 630/1770 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,750 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)4,360 x 1,820 x 630/1,770 mm (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,450 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)4,290 x 1,820 x 1,770mm (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,450 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)4,300 x 1,820 x 1,770mm  (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Khối lượng toàn bộ5,500 (Kg)

Khối lượng chuyên chở2,490 (Kg)

Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC)4,300 x 1,820 x 1,770mm  (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR-F E5

Xe Tải ISUZU - QKR - QLR77FE5A - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

505.636.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 3,490 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

XE TẢI ISUZU - QKR - QLR77FE5 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

505.636.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 2,765 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

QKR-H E5

Xe Tải ISUZU - QKR - QMR77HE5A - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

545.890.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 4,990 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Xe tải ISUZU - QKR - QMR77HE5 - Cabin Sát-xi

Giá bán lẻ đề xuất

545.890.000vnđ

Giá đã bao gồm VAT

Khối lượng toàn bộ 5,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,360 (mm)

So sánh xe tải Dự toán chi phí Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0